ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

logotype

"Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"

Program operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nr projektu: RPDS.10.01.04-02-0014/17

Wartość ogólna projektu: 791.595 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 666.695 zł

Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu będą realizowane w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.
Zakładane w projekcie wsparcie wymaga przeprowadzenia działań  obejmujących:

a) dostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;
b) zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania.
Niezbędne wyposażenie zostało zakupione do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalnia naczyń;
c) zakup pomocy dydaktycznych  wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak",
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i
ogrodzeniem;
e) zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli (oraz wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne spektakle teatralne.

Okres realizacji projekt: od 01.03.2018r. do 28.02.2020r.

Regulamin rekrutacji Małe Bystrzaki

Załącznik nr 1 - Deklaracja - dziecko-2

Załącznik nr 2 - Kwestinariusz - dziecko-1

Załącznik nr 3 - Deklaracja - nauczyciele

Załącznik nr 4 - Kwestinariusz - nauczyciele

 

"Szachy, to królewska gra"

Od października 2018 roku w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej prowadzone są zajęcia szachowe, które cieszą się sporym entuzjazmem ze strony dzieci. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w zajęciach i zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gry w szachy. 
Ta strategiczna gra, niegdyś nazywana „królewską”, uczy naszych najmłodszych wielu cennych umiejętności, m.in.: rozwija inteligencję i zdolność logicznego myślenia, wyrabia nawyk cierpliwości, poprawia zdolność koncentracji uwagi, uczy sztuki przewidywania i planowania, pobudza wyobraźnię, a także uczy tolerancji i reakcji na niepowodzenia. Garri Kasparow, jeden
ze światowych mistrzów gry w szachy, mawiał: Szachy to narzędzie, które poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci. Zachęcamy zatem do udziału w zajęciach szachowych. 

44831593 2113629448901132 1795423705573097472 n

44746032 2054064451551545 9140032268104892416 n

 

 

Zajęcia plastyczno - techniczne

  Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej cieszą się dużym powodzeniem. dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności plastyczne, ćwiczą wyobraźnię, sprawność manualną, przeżywają wrażenia estetyczne oraz zdobywają nowe umiejętności  i poznają nowe techniki plastyczne i konstrukcyjne. 

Podczas zajęć dzieci przeżywają również takie emocje jak: radość, szacunek do wytworów własnych i innych, wiara we własne możliwości, poczucie sprawstwa, dostarczają dzieciom wiele radości.

Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne są okazją do wypowiadania się dzieci, wyrażania własnych emocji w formach plastycznych, są formą nawiązywania kontaktu z otoczeniem przez dzieci nieśmiałe

45610259 1534101600026353 3361424380046344192 n

45510967 1253775044775813 7218435170838249472 n45568528 2106339916257583 629319975672217600 n

 45569182 1749860508455635 4826275967653642240 n45650817 195404344714722 5216152813653983232 n

 

 Zajęcia dodatkowe

IMG 20181120 133340IMG 20181120 133353IMG 20181120 133410IMG 20181120 140032

 

 Kodowanie na ekranie

Zabawy matematyczne w kodowanie dostarczają bardzo wiele emocji każdemu dziecku, ale przede wszystkim zapewniają rozwój poprzez działanie, myślenie, aktywność, poszukiwanie rozwiązań , każdemu dziecku dostarcza mnóstwa radości, satysfakcji i poczucia sprawstwa.

Dziś radość była jeszcze większa, ponieważ bawiliśmy się w programowanie za pomocą tablicy interaktywnej.

20181122 10292720181122 10493520181122 103502

 

Kodowanie na dywanie

 Uniwersalność, niech będzie tu słowem kluczem, umiejętności, kompetencje jakie nabywa dziecko bawiąc się kodowaniem , są przydatne na każdym etapie jego rozwoju. Dzisiaj trudno przewidzieć, jakie umiejętności będą kluczowe i cenione za kilkanaście lat , warto więc skupić się na tych uniwersalnych , przydatnych we wszystkich zawodach.

 Jakie to umiejętności?

Między innymi logiczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, zadaniowe podejście do napotkanych trudności, elastyczność...I właśnie te umiejętności kształtowane są podczas zabaw z kodowaniem , które otwiera drogę do programowania i informatyki.

IMG 20181126 132206

IMG 20181126 132718IMG 20181126 132201

 

BAŁWANKI - zajęcia plastyczno - techniczne

    Dzieci na zajęciach plastycznych tworzyły bałwanki z masy solnej w trudnych warunkach, dlaczego? Ponieważ pogoda nie rozpieszcza, bałwanki się trochę roztopiły ;)

IMG 20181213 131718

IMG 20181213 131852IMG 20181213 131914IMG 20181213 134128

PTAKI - zajęcia plastyczno - techniczne

Na kolejnych zajęciach dzieci tworzyły ptaszki z plasteliny i piórek. 

IMG 20190116 133620IMG 20190116 134248IMG 20190116 134520IMG 20190116 141217

 

Pierwsza pomoc

Przedszkolaki    uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego  Pana Rafała  Zadorę.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób udzielać pomocy, jakie są etapy postępowania podczas udzielania pomocy oraz mogły wypróbować zdobytą wiedzę podczas działań praktycznych na fantomie. Pan ratownik przypomniał dzieciom zasady wzywania pomocy oraz numery alarmowe.

IMG 20181128 101652IMG 20181128 102524IMG 20181129 090416IMG 20181128 103845IMG 20181128 103008IMG 20181128 102655

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Plan pracy logopedycznej w przedszkolu

Program warsztatów szachowych SKOCZKI

Program zajęć plastyczno - technicznych w przedszkolu

Z Programowaniem za Pan Brat - Program zajęć informatyczno - matematycznych

Zajęcia rytmiczne

 

logotype

 

     Dobiegła końca realizacja projektu ,,Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu – 791 595zł, w tym kwota dofinansowania w ramach EFS – 666 695zł

Projekt realizowany od 01.09.2018 do 31.08.2019 zakładał zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci, a także rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.

Założenia te wymagały przeprowadzenia wielu działań, m. in.:

*dostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;

*zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania, wyposażenia do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalnia naczyń;

*zakup pomocy dydaktycznych  wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak";

*wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

*zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli oraz wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne spektakle teatralne.

Założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane. W ciągu całego roku szkolnego 2018/2019 dzieci uczestniczyły w comiesięcznych spektaklach teatralnych, zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola przez wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie informatyki, robotyki i programowania, a także w zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych, gry w szachy, muzyczno-rytmicznych, logopedycznych.

Do realizacji w/w zajęć przedszkole zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne, materiały oraz sprzęt, dzięki którym łatwiej jest przybliżyć dzieciom zagadnienia – zestawy szachów, roboty dash i dot, tablety, tablice interaktywne, magiczny dywan, magnetofony, gry dydaktyczno-logiczne, materiały do zajęć plastyczno-konstrukcyjnych, pomoce do nauki szybkiego czytania metodą G. Domana, do Metody Dobrego Startu itp.

Dzięki wsparciu projektowemu dzieci odbyły wycieczkę do Wioski Indiańskiej Pocahontas we Wrocławiu, do Zagrody Sudeckiej w Dobkowie, do kina Cinema 3d w Świdnicy, uczestniczyły też w warsztatach organizowanych na terenie przedszkola:

-,,Bajkonur – niebo w zasięgu ręki’ – przenośne planetarium,

-,,Świat mrówek” – warsztaty przyrodnicze,

-,,Smakostacja” – warsztaty zdrowego żywienia,

-,,Slime” warsztaty kreatywne dla dzieci,

-,,Sensoplastyka dla dzieci.

Projekt ,,Małe Bystrzaki” zakładał również szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej ukończyli studia podyplomowe z zakresu:

-Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-Surdopedagogika- rewalidacja dzieci niesłyszących i niedosłyszących,

-Tyflopedagogika- rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących

oraz szkolenia

-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

-Dziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

-Wprowadzenie dziecka w świat pisma – nauka czytania metodą J. Majchrzak,

-Pedagogika Froebla.

Pięcioro nauczycieli z przedszkola w Bystrzycy Dolnej ukończyło Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, nadający im kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.

Projekt ,,Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” umożliwił stworzenie nowej, przyjaznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom placówki na miarę XXI wieku, pełnej radości, zabawy, zrozumienia i miłości do dziecka oraz dał doskonałe podstawy do rozwoju zarówno dla dzieci i nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat realizacji projektu ,,Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” na stronie internetowej Przedszkola w Bystrzycy Dolnej: www.ppbystrzycadolna.szkolnastrona.pl