ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Art1 Ogłoszenia i Informacje

Plan zamówień publicznych na 2024 rok

Plan zamówień publicznych na 2023 rok

Plan zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja

Plan zamówień publicznych na 2022 rok
Plan postępowań na udzielenie zamówień na 2021 rok pdf

Ogłoszenie o konkurskie na stanowisko dyrektora w Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok pdf

Powtórzone zapytanie ofertowe nr GZO.OR.271.2.2019 zip

Zapytanie Ofertowe na pełnienie funkcji kierownika projektu-członka zespołu zarządzającegozip

Zarządzeniew sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na 2019 rpdf

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności rekrutacji w roku szkolny 2019-2020pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019pdf

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli - aktualizacjapdf

Zapytanie ofertowe GZO.271.7.2018zip

Ogłoszenie o wyniku- przetarg nr 588274-N-2018 z dnia 2018-07-12 pdf

Zbiorcze zestawienie ofert - przetarg nr 588274-N-2018 z dnia 2018-07-12 pdf

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz logopedy w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej pdf

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko woźnej - oddziałowej w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnejpdf

Ogłoszenie o przetargu nr 588274-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. zip

Lista kandydatów na stanowisko logopedy pdf

Lista kandydatów na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego pdf

Lista kandydatów na stanowisko woźnej oddziałowej pdf

Informacja o wynikach naboru na wolne  stanowisko pracy w Gminnym Zespole Oświaty - referent ds. kadrowych i księgowych pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko woźnej oddziałowej w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej zip

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz logopedyzip

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  na stanowisko referent ds. kadrowych i księgowych.pdf

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Referent ds. kadrowych i księgowych pdf

Podstawa kwota dotacji dla przedszkoli – aktualizacjapdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica o konkursach na stanowiska dyrektorów pdf

Modyfikacja zapytania ofertowego - transport pdf

Zapytanie ofertowe transport (odwóz) dzieci po zajęciach realizowanych w ramach projektu pn.„Równe Szanse w Gminie Świdnica” zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „ Równe Szanse w Gminie Świdnica” pdf

Zapytanie ofertowe Realizacja zajęć i szkoleń w ramach projektu pn. „ Równe Szanse w Gminie Świdnica”  zip

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2018 r. pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. pdf

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szk. 2016/2017 pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU – CZŁONKA ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO                           „Równe Szanse w Gminie Świdnica” pdf

Ogłoszenie o przetargu na dowóz uczniów na rok szkolny 2017/2018 r                 

Przetarg na dowóz uczniów na rok szkolny 2017/2018 r                              word

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli –aktualizacja                                       

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.                                              

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanych z budżetu Gminy Świdnica w 2017 r. niepublicznym przedszkolom, niepublicznym punktom przedszkolnym prowadzonych przez inne osoby prawne bądź fizyczne.      

Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24.01.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.   izip