ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

DRUKI DO POBRANIA

Młodociani

1. Informacja ogólna                                                                                                       pobierz word

2. Formularz zgłoszenia umowy z młodocianym                                                            pobierzword

3. Formularz wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych                 pobierzword 

4. Formularz - pomoc de minimis                                                                                   pobierz excel 

5. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis                                                        pobierz word

 6. Oświadczenie - status pracodawcy                                                                            pobierzword

Opiekun dzienny

1. Informacja dla Interesanta                                                                                         pobierz word

2. Wniosek o wpis do rejestru dziennego opiekuna                                                      pobierz word

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru dziennego opiekuna                                             pobierz word

 

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

1. Informacja dla Interesanta                                                                                        pobierz pdf

2. Formularz wniosku o wpis do ewidencji placówek niepublicznych                           pobierz word

3. Informacja o warunkach lokalowych                                                                         pobierz word

4. Wykaz kadry pedagogicznej                                                                                     pobierz word

 

Rejestracja żłobka, klubu dziecięcego

1. Informacja dla Interesanta                                                                                       pobierz pdf

2. Wniosek o wpis do ewidencji żłobków                                                                     pobierz word

3. Oświadczenie w sprawie lokalu                                                                               pobierz word          

 

Inne

Formularz wniosku o dowóz ucznia niepełnosprawnego                                            pobierz word

Formularz wniosku - postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego   pobierzword

 

Formularz wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli pobierz word

Formularz wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli pobierz pdf