ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Wykaz placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Świdnica

Lp. Placówka Organ Prowadzący Dyrektor Kontakt
1. Punkt Przedszkolny Lutomia II Lutomia Górna 1,

58-100 Świdnica

Fundacja Edukacji Przedszkolnej Magdalena Szczerbień

pl. Św. Macieja 2, 50-244 Wrocław

tel. 71/782-08-92

fax 74/782-08-91

2.

Integracyjne Przedszkole Brylancik

Boleścin 5, 58-112 Grodziszcze

Fundacja Adamas

Agnieszka Ziobro

ul. Franciszkańska 9/7

58-100 Świdnica tel. 790-769-888, 514-032-541

3.

Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”

Krzyżowa7, 58-112 Grodziszcze

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Aleksandra Królak-Wąsowicz

Krzyżowa 7,

58-112Grodziszcze

tel. 74/850-01-24