ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Wykaz placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Świdnica

Lp. Placówka Organ Prowadzący Dyrektor Kontakt
1.

Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”

Krzyżowa7, 58-112 Grodziszcze

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Justyna Czerkawska

Krzyżowa 7,

58-112Grodziszcze

tel. 74/850-01-24

2.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

"Akademia Przedszkolaka"

Boleścin 5, 58-112 Boleścin

Fundacja Infinitum

Paulina Taraszkiewicz

ul. Wrocławska 29/7

58-100 Świdnica
tel. 696 496 562, 504 122 463