ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

29 MARCA (WIELKI PIĄTEK) GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICY BĘDZIE NIECZYNNY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty ustala się dzień 29 marca 2024 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty, w zamian za święto przypadające w dniu w innym niż niedziela tj. w sobotę 6 stycznia 2024 roku. Uprzejmie prosimy o zaplanowanie spraw biorąc pod uwagę powyższą informację.

 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (jeden dzień). W zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty pracodawca wyznacza inne dni wolne od pracy.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________