ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

PROJEKT „RÓWNE SZANSE W GMINIE ŚWIDNICA”

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

tablica 1  Tuż po feriach zimowych w trzech gminnych szkołach rozpocznie się realizacja projektu, w którym udział weźmie ponad 450 osób pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Świdnica: w Pszennie, Mokrzeszowie i Lutomi Dolnej. Ogółem w projekcie weźmie udział 409 uczniów oraz 56 nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji kluczowych, niwelowania i wyrównywania braków oraz uzupełniania umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na przyszłym rynku pracy – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w sprzęt TIK: laptopy, tablice multimedialne wraz z rzutnikami, tablety oraz pomoce dydaktyczne do zajęć zaplanowanych w projekcie.


W ramach projektu zaplanowano różne typy zajęć dostosowane do potrzeb uczniów:

- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
- ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE
- ZAJĘCIA ZAPEWNIAJĄCE POZOSTAŁE WSPARCIE
- ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI


Działania ukierunkowane są na:

• zwiększenie samodzielności uczniów w nauce,

• poprawę ich wiedzy i umiejętności jej samodzielnego poszerzania,

poprawę sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez częściowe złagodzenie dysfunkcji,

• poprawę  efektywności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii ,

• zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli.


Całkowita wartość projektu: 754 201,11 zł
Kwota dofinansowania z EFS: 716 311,11 zł

Okres realizacji: styczeń 2018 – lipiec 2019