FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

W Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej odbyły się ostatnie zajęcia dodatkowe pod nazwą „Między zabawą, a chemią'' w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Świdnica".

„Uczniowie zakończyli wybuchem cytrynowych wulkanów. Chemiczne kolorowe erupcje wywołały wiele emocji”- czytamy na facebook’owym profilu szkoły.

Zajęcia "Między zabawą a chemią" dla klas I - III w roku szkolnym 2020/2021 prowadziła pani Monika Ryl.

sp w bg klucz do sukcesusp w bg klucz do sukcesu2sp w bg klucz do sukcesu3sp w bg klucz do sukcesu4sp w bg klucz do sukcesu6
 
 
 
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
 

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie – zajęcia realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

 

Zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych odbywają się w poniedziałki w godzinach 12.50-13-35. W zajęciach uczestniczą uczennice klas 4 i 5. Zajęcia prowadzone są zdalnie za pomocą platformy Teams. W bieżącym semestrze na zajęciach realizowaliśmy tematy związane z :
- Efektywną nauką w domu nauką w domu - wraz z uczennicami omówiono psychologiczne kwestie związane z higieną pracy zdalnej na podstawie stworzonego informatora a także trenowano umiejętności organizacji miejsca pracy.
-Motywacją – Na podstawie prezentacji omówiono czym jest i jaką pełni rolę w naszym życiu, uczennice dowiedziały się jak wspierać swoją motywację, co następnie wspólnie przećwiczono za pomocą materiałów udostępnionych w Internecie oraz przesłanych kart pracy.
-  Treningiem kreatywności i twórczości - podczas zajęć uczennice miały okazję zdefiniować czym dla nich jest kreatywność, poznały niektóre ze sposobów pobudzania kreatywności, wykonały także indywidualne prace plastyczne mające na celu wspieranie kreatywnego myślenia i rozwijania poczucia własnej wartości.

 

Fizyka metodą eksperymentu” w okresie nauki zdalnej.

Od listopada ubiegłego roku zajęcia koła „Fizyka metodą eksperymentu” odbywają się online na platformie Teams. Brak zajęć w warunkach szkolnych w znacznej mierze uzupełnialiśmy wykorzystując możliwości jakie dają nam technologie informacyjno-komunikacyjne. W trakcie zajęć korzystamy z multimedialnego podręcznika „Świat fizyki”, który umożliwia obserwację szeregu sfilmowanych doświadczeń. Korzystamy również z filmów i doświadczeń interaktywnego Laboratorium, które daje uczniom wrażenie bezpośredniego udziału w przeprowadzanych eksperymentach. W zajęciach wykorzystujemy również karty pracy, plansze interaktywne oraz filmy i animacje z platformy Uczę.pl. Planując i projektując eksperymenty w warunkach zdalnych zgromadzone w gabinecie przyrodniczym pomoce dydaktyczne uczniowie zastąpili przedmiotami
i materiałami codziennego użytku i wykonują je w domu.

Badamy cinienie atmosfer1Badamy cinienie atmosferyczneBadamy napiecie powierzchniowe wodyBadamy warunki pywania cia1Badamy warunki pywania cia2

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Od października 2020 zajęcia odbywają się poprzez platformę TEAMS. Uczniowie wykonywali działania na potęgach i pierwiastkach, rozwiązywali równania, przekształcali wyrażenia algebraicznej oraz obliczenia pola i obwody wielokątów. Rozwiązywali zadania egzaminacyjne. Na zajęciach wykorzystywano notes zajęć, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, filmy edukacyjne.

Pola figurPola figur 1Zad tekstoweZad tekstowe 1

Zajęcia rozwijające z matematyki

Na zajęciach uczniowie rozwijali umiejętność strategicznego myślenia przy grze logicznej „Pięć kółek”. Poznawali i rozpoznawali figury przestrzenne. Rozwijano wyobraźnię przestrzenną przy grze 3 widoki. Wyznaczano liczbę Rysowano koła i okręgi, obliczano pola i obwody kół. Na zajęciach wykorzystano notes zajęć na platformie TEAMS, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, filmy edukacyjne, matematyczne gry on-line.

FiguryKoa i okrgiLiczba PI

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV i V.

Spotykamy się raz w tygodniu, by wspólnie ćwiczyć poprawne pisanie, bo nie jest to naszą najmocniejszą stroną. Przy nauce zdalnej nie zawsze jest to łatwe, ale przecież problemy są po to, by je rozwiązywać. No i udało nam się znaleźć takie narzędzia, że ćwiczenia ortograficzne okazują się czasem całkiem fajna zabawą! Korzystamy z dyktand online, gier interaktywnych, które ktoś sprytny i przewidujący stworzył i udostępnił w Internecie.  Jesteśmy tym pomysłowym osobom bardzo wdzięczni, bo teraz ćwicząc zasady pisowni możemy grać w koło fortuny, latać samolotami lub tropić ukryte bomby. Zajęcia są ciekawe, ale i tak tęsknimy za szkołą..

IMG 8204IMG 8205IMG 8206

 

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Podczas zajęć prowadzonych zdalnie utrwalamy poznane słownictwo i poszerzamy różne kręgi tematyczne o nowe słówka i wyrażenia. Doskonalimy umiejętności językowe takie jak słuchanie, czytanie oraz zachowanie w sytuacjach komunikacyjnych. Wykorzystujemy do tego ciekawe narzędzia i platformy internetowe, takie jak Quizizz, Quizlet, Wardwall, Bookllet i inne. Dzięki funkcji pokoi na platformie Teams możemy również pracować w grupach.

IMG 8202IMG 8203

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie rozpoczęła drugi rok realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020;

W ofercie zajęć znajdują się zarówno zajęcia wspomagające uczniów, jak ich rozwijające i pasje i zainteresowania. Już w pierwszych tygodniach zajęć udało się zrealizować wiele ciekawych tematów i treści.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wyrównywano i kompensowano dysharmonie rozwojowe i korygowano zaburzone funkcje. Doskonalono słuch fonematyczny, rozwijano percepcję wzrokową, doskonalono sprawność manualną, stosowano ćwiczenia graficzne oraz doskonalono umiejętność czytania i pisania. Dużym powodzeniem u dzieci cieszą się

dyktanda graficzne, które rozwijają percepcję wzrokową, orientację przestrzenną, usprawniają ruchy rak i koordynację wzrokowo-ruchową oraz pamięć słuchową.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Głównym zadaniem zajęć jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów oraz ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych. W ramach tych zajęć uczniowie doskonalą umiejętność wykonywania obliczeń w zakresie czterech działań matematycznych: dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100 - uzupełniają kwadraty magiczne, układają puzzle, odczytują dane z tabel i rozwiązują zadania. Bardzo przydatne jest tutaj liczydełko w postaci koralików.

Na zajęciach uczniowie starsi rozwijali swoje sprawności rachunkowe. Wykonywali działania na liczbach wymiernych oraz obliczenia procentowe. Poznawali się i rozwiązywali zadania egzaminacyjne. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, interesujące pomoce dydaktyczne.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Podczas zajęć uczniowie wzbogacali swoje słownictwo poprzez gry i zabawy słownikowe, gry planszowe, gry z wykorzystaniem aplikacji i narzędzi TIK oraz prace projektowe prezentujące poznane słownictwo. Uczniowie starsi doskonalili umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz redagowania różnych wypowiedzi pisemnych, min wpis na blogu i opis pokoju. Uczniowie wykorzystują narzędzia TIK m.in. słowniki internetowe, aplikacje edukacyjne.

Przyroda metodą eksperymentu. Pierwsze zajęcia zgodnie z wolą uczniów związane był z mikroskopem. Uczniowie poznali budowę mikroskopu, obserwowali przez mikroskop gotowe preparaty, a następnie sami przygotowywali preparaty zgodnie z podaną instrukcją. Radość po zajęciach była ogromna. Kolejnym tematem było: Zasolenie wody, a mieszkańcy Bałtyku. Uczniowie w grupach wykonywali eksperyment zgodnie z podaną instrukcją i wyciągali wnioski.

Matematyka – zajęcia rozwijające

Na zajęciach uczennice i uczniowie wykonują nietypowe zadania tekstowe oraz rozwiązują zagadki i łamigłówki matematyczne. Szukają zasady ułożenia liczb w podanych regułach, układają puzzle matematyczne jednocześnie wykonując określone działania matematyczne. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności matematyczne nie tylko przez zabawę, ale również przez korzystanie z narzędzi TIK.W trakcie zajęć posługują się także pomocami dydaktycznymi zakupionymi do realizacji projektu.

W grupie uczniów starszych na zajęciach, które do tej pory odbyły się, uczniowie zapoznali się z historią powstania łamigłówki Sudoku, zasadami i rodzajami Sudoku. Dzięki rozwiązywaniu klasycznych diagramów Sudoku 4x4, 6x6, 9x9 oraz Sudoku obrazkowego, rozwijali logiczne myślenie. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, programy komputerowe oraz interesujące pomoce dydaktyczne.

Fizyka metoda eksperymentu

Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym poświęcone były pomiarom wielkości fizycznych. Uczniowie zapoznali się z siłą jako wielkością wektorową i potrafią określać jej cechy. Za pomocą siłomierzy wyznaczali masę ciała i działającą na nie siłę ciężkości. Na podstawie dokonanych pomiarów wyznaczyli stałą fizyczną g. Korzystając z zestawu do pomiaru tarcia, uczniowie badali od czego zależy wartość siły tarcia kinetycznego. Wykorzystując siłomierz dokonali pomiaru wartości siły tarcia poślizgowego dla różnego rodzaju trących powierzchni. W eksperymentach wykorzystujemy pomoce dydaktyczne zgromadzone w gabinecie przyrodniczym a przeprowadzone obserwacje, pomiary oraz wnioski zapisujemy w kartach pracy.

20201002 13174620201002 13180320201019 12525720201019 13044420201019 13052620201021 12023820201021 12044320201022 12550820201022 125633spmokrz1 1IMG 7096IMG 709920201021 125948

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
 

Realizacja zajęć w ramach projektu

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie

 

 

Biologia metodą eksperymentu

Na zajęciach rozwijających z biologii dotychczas spędzaliśmy czas głównie w terenie. Zajmowaliśmy się rozpoznawaniem roślin, drzew oraz zwierząt żyjących w okolicy. Zbieraliśmy okazy roślin oraz fotografowaliśmy je, następnie w szkole pracując z atlasami roślin i zwierząt rozpoznawaliśmy nieznane nam gatunki. W terenie korzystaliśmy z łup, mikroskopów terenowych oraz specjalnych łup z pojemnikiem do obserwacji owadów.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Na zajęciach, które do tej pory odbyły się, uczniowie zapoznali się z historią powstania łamigłówki Sudoku, zasadami i rodzajami Sudoku. Dzięki rozwiązywaniu klasycznych diagramów Sudoku 4x4, 6x6, 9x9 oraz Sudoku obrazkowego, rozwijali logiczne myślenie. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, programy komputerowe oraz interesujące pomoce dydaktyczne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Na zajęciach, które do tej pory odbyły się, uczniowie rozwijali swoje sprawności rachunkowe. Ćwiczyli rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych oraz kolejność wykonywania działań. Uczyli się sprytnych metod liczenia, utrwalali tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem metody liczenia na palcach oraz rymowanek matematycznych. Na zajęciach wykorzystywano tablicę interaktywną, ciekawe strony internetowe z zadaniami matematycznymi, interesujące pomoce dydaktyczne.

Fizyka metodą eksperymentu

Pierwsze zajęcia koła fizycznego „Fizyka metodą eksperymentu” przeprowadzane w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” poświęcone były pomiarom podstawowych wielkości fizycznych. Wyznaczaliśmy także gęstość ciał o określonym kształcie, a także gęstość ciała o nieokreślonym kształcie z wykorzystaniem cylindra miarowego. Wykorzystaliśmy także podstawowy przyrząd uczniowski jakim jest linijka do tak precyzyjnych pomiarów, jak wyznaczenia grubości kartki papieru i cienkiego drutu. Badanie właściwości cieczy to kolejne eksperymenty, w których poznaliśmy międzycząsteczkowe siły spójności, przylegania oraz zjawisko napięcia powierzchniowego. W eksperymentach wykorzystujemy pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu oraz zgromadzone w gabinecie przyrodniczym, a przeprowadzone obserwacje, pomiary oraz wnioski zapisujemy w kartach pracy.

Informatyka

Od września w ramach realizowanego programu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą sukcesu w Gminie Świdnica” trwają zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne. Jego uczestnikami są uczniowie z klasy czwartej, którzy pogłębiają wiedzę i umiejętności z informatyki. Zajęcia uczą, jak pożytecznie korzystać z komputera i Informatyki. Dzieci uczą się tworzyć animacje, wykorzystując różne aplikacje, kreatywnie rozwiązywać problemy za pomocą komputera, bezpiecznie i odpowiedzialnie pracować w sieci, wykorzystywać więcej narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Celem ogólnym tych zajęć jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów oraz ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych. W trakcie tych zajęć między innymi uczniowie każdorazowo ćwiczą umiejętność dodawania i odejmowania liczb w poznanym zakresie. Szczególnie chętnie dodają oraz odejmują liczby, gdy mogą te działania wykonywać na laptopach bądź tablicy interaktywnej.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Głównym celem jest wyrównywanie i kompensowanie  dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości i predyspozycji rozwojowych.  Szczególnym zainteresowaniem uczniów są  gry i układanki, które nie tylko ćwiczą koncentracje uwagi lecz wyrównują różne dysharmonie rozwojowe.                                                           

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Podczas zajęć uczniowie doskonalą różne funkcje językowe poprzez zabawy językowe, gry i sytuacja komunikacyjne, poszerzają zasób słownictwa, w październiku i listopadzie szczególnie doskonalono umiejętność słuchania ze zrozumieniem w formie różnorodnych zadań słuchowych, oraz wzbogacano zasób słownictwa zakresie tematycznym opisu postaci oraz mebli i przedmiotów domowych.

20191025 131702 resized  20191031 135504 resized20191025 131808 resized20191114 130105 20191108 141616 resized 20191114 130030 20191115 09570720191114 13143020191115 100646IMG 4231IMG 7231

 

 

logotype

"Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"

Program operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nr projektu: RPDS.10.01.04-02-0014/17

Wartość ogólna projektu: 791.595 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 666.695 zł

Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu będą realizowane w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.
Zakładane w projekcie wsparcie wymaga przeprowadzenia działań  obejmujących:

a) dostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;
b) zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania.
Niezbędne wyposażenie zostało zakupione do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalnia naczyń;
c) zakup pomocy dydaktycznych  wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak",
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i
ogrodzeniem;
e) zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli (oraz wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne spektakle teatralne.

Okres realizacji projekt: od 01.03.2018r. do 28.02.2020r.

Regulamin rekrutacji Małe Bystrzaki

Załącznik nr 1 - Deklaracja - dziecko-2

Załącznik nr 2 - Kwestinariusz - dziecko-1

Załącznik nr 3 - Deklaracja - nauczyciele

Załącznik nr 4 - Kwestinariusz - nauczyciele

 

"Szachy, to królewska gra"

Od października 2018 roku w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej prowadzone są zajęcia szachowe, które cieszą się sporym entuzjazmem ze strony dzieci. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w zajęciach i zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gry w szachy. 
Ta strategiczna gra, niegdyś nazywana „królewską”, uczy naszych najmłodszych wielu cennych umiejętności, m.in.: rozwija inteligencję i zdolność logicznego myślenia, wyrabia nawyk cierpliwości, poprawia zdolność koncentracji uwagi, uczy sztuki przewidywania i planowania, pobudza wyobraźnię, a także uczy tolerancji i reakcji na niepowodzenia. Garri Kasparow, jeden
ze światowych mistrzów gry w szachy, mawiał: Szachy to narzędzie, które poprawia umiejętność nabywania wiedzy przez dzieci. Zachęcamy zatem do udziału w zajęciach szachowych. 

44831593 2113629448901132 1795423705573097472 n

44746032 2054064451551545 9140032268104892416 n

 

 

Zajęcia plastyczno - techniczne

  Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej cieszą się dużym powodzeniem. dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności plastyczne, ćwiczą wyobraźnię, sprawność manualną, przeżywają wrażenia estetyczne oraz zdobywają nowe umiejętności  i poznają nowe techniki plastyczne i konstrukcyjne. 

Podczas zajęć dzieci przeżywają również takie emocje jak: radość, szacunek do wytworów własnych i innych, wiara we własne możliwości, poczucie sprawstwa, dostarczają dzieciom wiele radości.

Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne są okazją do wypowiadania się dzieci, wyrażania własnych emocji w formach plastycznych, są formą nawiązywania kontaktu z otoczeniem przez dzieci nieśmiałe

45610259 1534101600026353 3361424380046344192 n

45510967 1253775044775813 7218435170838249472 n45568528 2106339916257583 629319975672217600 n

 45569182 1749860508455635 4826275967653642240 n45650817 195404344714722 5216152813653983232 n

 

 Zajęcia dodatkowe

IMG 20181120 133340IMG 20181120 133353IMG 20181120 133410IMG 20181120 140032

 

 Kodowanie na ekranie

Zabawy matematyczne w kodowanie dostarczają bardzo wiele emocji każdemu dziecku, ale przede wszystkim zapewniają rozwój poprzez działanie, myślenie, aktywność, poszukiwanie rozwiązań , każdemu dziecku dostarcza mnóstwa radości, satysfakcji i poczucia sprawstwa.

Dziś radość była jeszcze większa, ponieważ bawiliśmy się w programowanie za pomocą tablicy interaktywnej.

20181122 10292720181122 10493520181122 103502

 

Kodowanie na dywanie

 Uniwersalność, niech będzie tu słowem kluczem, umiejętności, kompetencje jakie nabywa dziecko bawiąc się kodowaniem , są przydatne na każdym etapie jego rozwoju. Dzisiaj trudno przewidzieć, jakie umiejętności będą kluczowe i cenione za kilkanaście lat , warto więc skupić się na tych uniwersalnych , przydatnych we wszystkich zawodach.

 Jakie to umiejętności?

Między innymi logiczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, zadaniowe podejście do napotkanych trudności, elastyczność...I właśnie te umiejętności kształtowane są podczas zabaw z kodowaniem , które otwiera drogę do programowania i informatyki.

IMG 20181126 132206

IMG 20181126 132718IMG 20181126 132201

 

BAŁWANKI - zajęcia plastyczno - techniczne

    Dzieci na zajęciach plastycznych tworzyły bałwanki z masy solnej w trudnych warunkach, dlaczego? Ponieważ pogoda nie rozpieszcza, bałwanki się trochę roztopiły ;)

IMG 20181213 131718

IMG 20181213 131852IMG 20181213 131914IMG 20181213 134128

PTAKI - zajęcia plastyczno - techniczne

Na kolejnych zajęciach dzieci tworzyły ptaszki z plasteliny i piórek. 

IMG 20190116 133620IMG 20190116 134248IMG 20190116 134520IMG 20190116 141217

 

Pierwsza pomoc

Przedszkolaki    uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego  Pana Rafała  Zadorę.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób udzielać pomocy, jakie są etapy postępowania podczas udzielania pomocy oraz mogły wypróbować zdobytą wiedzę podczas działań praktycznych na fantomie. Pan ratownik przypomniał dzieciom zasady wzywania pomocy oraz numery alarmowe.

IMG 20181128 101652IMG 20181128 102524IMG 20181129 090416IMG 20181128 103845IMG 20181128 103008IMG 20181128 102655

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Plan pracy logopedycznej w przedszkolu

Program warsztatów szachowych SKOCZKI

Program zajęć plastyczno - technicznych w przedszkolu

Z Programowaniem za Pan Brat - Program zajęć informatyczno - matematycznych

Zajęcia rytmiczne

 

logotype

 

     Dobiegła końca realizacja projektu ,,Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu – 791 595zł, w tym kwota dofinansowania w ramach EFS – 666 695zł

Projekt realizowany od 01.09.2018 do 31.08.2019 zakładał zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci, a także rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.

Założenia te wymagały przeprowadzenia wielu działań, m. in.:

*dostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;

*zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania, wyposażenia do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalnia naczyń;

*zakup pomocy dydaktycznych  wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak";

*wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

*zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli oraz wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne spektakle teatralne.

Założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane. W ciągu całego roku szkolnego 2018/2019 dzieci uczestniczyły w comiesięcznych spektaklach teatralnych, zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola przez wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie informatyki, robotyki i programowania, a także w zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych, gry w szachy, muzyczno-rytmicznych, logopedycznych.

Do realizacji w/w zajęć przedszkole zostało wyposażone w pomoce dydaktyczne, materiały oraz sprzęt, dzięki którym łatwiej jest przybliżyć dzieciom zagadnienia – zestawy szachów, roboty dash i dot, tablety, tablice interaktywne, magiczny dywan, magnetofony, gry dydaktyczno-logiczne, materiały do zajęć plastyczno-konstrukcyjnych, pomoce do nauki szybkiego czytania metodą G. Domana, do Metody Dobrego Startu itp.

Dzięki wsparciu projektowemu dzieci odbyły wycieczkę do Wioski Indiańskiej Pocahontas we Wrocławiu, do Zagrody Sudeckiej w Dobkowie, do kina Cinema 3d w Świdnicy, uczestniczyły też w warsztatach organizowanych na terenie przedszkola:

-,,Bajkonur – niebo w zasięgu ręki’ – przenośne planetarium,

-,,Świat mrówek” – warsztaty przyrodnicze,

-,,Smakostacja” – warsztaty zdrowego żywienia,

-,,Slime” warsztaty kreatywne dla dzieci,

-,,Sensoplastyka dla dzieci.

Projekt ,,Małe Bystrzaki” zakładał również szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej ukończyli studia podyplomowe z zakresu:

-Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-Surdopedagogika- rewalidacja dzieci niesłyszących i niedosłyszących,

-Tyflopedagogika- rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących

oraz szkolenia

-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

-Dziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

-Wprowadzenie dziecka w świat pisma – nauka czytania metodą J. Majchrzak,

-Pedagogika Froebla.

Pięcioro nauczycieli z przedszkola w Bystrzycy Dolnej ukończyło Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, nadający im kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.

Projekt ,,Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” umożliwił stworzenie nowej, przyjaznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom placówki na miarę XXI wieku, pełnej radości, zabawy, zrozumienia i miłości do dziecka oraz dał doskonałe podstawy do rozwoju zarówno dla dzieci i nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat realizacji projektu ,,Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” na stronie internetowej Przedszkola w Bystrzycy Dolnej: www.ppbystrzycadolna.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

 

Treść do pobrania w załączniku poniżej
 
Załączniki do pobrania.

Uchwała w sprawie utworzenia GZO+statut GZO

Pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty:

L.p.

Imię i nazwisko

stanowisko/zakres obowiązków

Nr pokoju Kontakt

1.

Maria Jaworska

Dyrektor

300

74 852 30 67 wew. 300

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Elżbieta Bucka

Główny Księgowy- planowanie i sprawozdawczość, nadzór i kontrola

303

74 852 30 67 wew. 303

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Małgorzata Borowska

Księgowość – księgowania wydatków i kosztów

302

74 852 30 67 wew. 302

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Marlena Popiel

Księgowość – kasa, płatność należności, rozrachunki

303

74 852 30 67 wew. 303

5.

Magdalena Kuriata

Dotacje przedszkolne, placówki niepubliczne, ochrona danych osobowych, dowozy uczniów, przetargi, zaopatrzenie GZO

301

74 852 30 67 wew. 301

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.

Anna Zając

obsługa kancelaryjna i organizacyjna, sprawy oświatowe, obowiązek szkolny i nauki, młodociani, archiwizacja dokumentów

300

74 852 30 67 wew. 323

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

Anna Walasek

Księgowość - płace, składki ZUS i US, PIT-y, Rp-7, Wspólny Fundusz Mieszkaniowy

302

74 852 30 67 wew. 302

8.

Emilia Lato

Kadry GZO i dyrektorów szkół, rejestr umów, faktury i noty księgowe, dochody jednostek oświatowych

301

74 852 30 67 wew. 301

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Gminnego Zespołu Oświaty należy
1.      Obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych w zakresie:
1)     prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
2)     prowadzenia ksiąg rachunkowych,
3)     gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4)     obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
5)     pomoc techniczna dyrektorom jednostek obsługiwanych w opracowaniu planów finansowych, statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych - dochodów, wydatków budżetowych poszczególnych placówek,
6)     prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych,
7)     koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
8)     sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
9)     prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,
10)  prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych oraz obsługi kasowej,
11)  naliczania i wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z listą zatwierdzoną przez kierownika jednostki,
12)  prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją,
13)  potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia,
14)  ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
15)  prowadzenie rozrachunków jednostek obsługiwanych z kontrahentami, 
16)  przygotowywania danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
17) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych Gminy Świdnica, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek,
18) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego utworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych.
2. Wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy Świdnica z zakresu oświaty:
1)     prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica,
2)     nadzór nad działalnością statutową placówek oświatowych,
3)     współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków działania szkół,
4)      zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
5)     wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
6)     wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
7)     sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:
a)         prawidłowością dysponowania przyznanymi szkołom środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b)        przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy pracowników i uczniów,
c)         przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,
8)     zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i z powrotem,
9)     wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej,
10) dokonywanie wpisów do rejestru placówek niepublicznych – żłobków, przedszkoli szkół i gimnazjów,
11) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem, rozliczaniem i kontrolowaniem wydatkowania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych,
12)  prowadzenie rozliczeń pomiędzy samorządami za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych
13)  opracowywanie materiałów w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
14)  prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
15)  prowadzenie systemu informacji oświatowej,
16)  prowadzenie spraw z zakresu realizacji i rozliczania projektów krajowych i unijnych w zakresie oświaty,
17)  prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
18)  naliczanie i rozliczanie oraz kontrolowanie wydatkowania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie będące jednostką samorządu terytorialnego,
19)  przygotowanie materiałów do oceny pracy dyrektorów oraz opracowywanie projektów oceny,
20)  organizowanie konkursu i obsługa komisji konkursowej przeprowadzającej konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
21)  przyznawanie godzin zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania,
22)  prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
23)  współdziałanie z placówkami w zakresie zapewnienia warunków do spełniania obowiązku odbywania rocznego przygotowanie przedszkolnego dzieci 6 – letnich,
24)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
25)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat,
26)  współpraca z Kuratorem Oświaty,
27)  przygotowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Świdnica,
28)  koordynowanie spraw związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół,
29)  przygotowywanie wniosków o dotacje i rozliczanie dotacji przyznanych Gminie m.in. na wyprawkę szkolną, dotację podręcznikową, dotację przedszkolną,
30)  prowadzenie rejestrów: placówek niepublicznych, wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, młodocianych pracowników,
31)  rozliczanie subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą,
32)  koordynowanie procesu uzupełniania przez nauczyciela etatu w innej szkole.