ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

"UMIEM PŁYWAĆ" W WITOSZOWIE DOLNYM

logo umiem pywa     

  

              

 

 

         Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym od początku marca rozpoczęli naukę pływania w ramach programu "Umiem pływać" pod opieką instruktorów pływania oraz ratowników. Podczas zajęć uczniowie oswajali się z wodą i wykonywali ćwiczenia zmierzające do opanowania umiejętności pływania. Dzieci ćwiczyły skoki i ślizgi do wody, elementy kraula, nurkowania. Uczestniczyły również w grach i zabawach z wykorzystaniem poznanych elementów. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach. Teraz dalej będą kontynuować naukę pływania podczas zajęć wychowania fizycznego.

 

 

 

 

  • Logotyp_-Umiem_pywa
  • logo_umiem_pywa

Simple Image Gallery Extended