ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

WAŻNE!

W związku z obniżeniem w 2021 roku wymiaru czasu pracy z powodu święta przypadającego w sobotę 1 maja, ustala się dzień 4 czerwca 2021 roku dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty.