ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax 74 852 30 67 wew. 323

Gminny Zespół Oświaty

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA ŚWIDNICKICH PRZEDSZKOLI DZIĘKI WSPARCIU POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

         Wzmocnij swoje otoczenie                                                                                  PSE

                      Gmina Świdnica została laureatem programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki otrzymanemu grantowi zakupiono sprzęt komputerowy dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Świdnica.

W ramach projektu „Cyfrowe przedszkolaki” gmina Świdnica kupiła laptopy, które zostały przekazane do sześciu placówek przedszkolnych. To bardzo ważne udogodnienie w czasie trwającej pandemii. Sprzęt posłuży nauczycielom do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz bieżących kontaktów z rodzicami dzieci. Po przywróceniu zajęć stacjonarnych laptopy będą wykorzystywane jako pomoce naukowe w zajęciach rozwijających umiejętności cyfrowe przedszkolaków.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy Świdnica PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

  

  • 131642686_416811693013882_3157508187140969601_n
  • 131911422_3544463305673920_8483105945682289435_n
  • 131916445_141808990843861_7960122782229759300_n
  • PSE
  • Wzmocnij_swoje_otoczenie

Simple Image Gallery Extended